Tiny

Aplikace pro výuku informatiky využívající umělou inteligenci

Tiny

Aplikace pro výuku informatiky využívající umělou inteligenci

Položili jsme si dvě otázky

Jak hodnotit děti tak, abychom je motivovali

Jakým způsobem můžeme pomoci pedagogům?

Pedagogům

Aplikace pomocí umělé inteligence vyhodnocuje a následně ukládá data o tom, jak si děti stojí. Vše lze zobrazit v přehledném rozhraní pro management třídy. Data v aplikaci jsou pod kontrolou vývojářů v ČR.

Umělá inteligence dokáže práci dětí automaticky analyzovat a vyhodnocovat. Pedagog získává návrh hodnocení, které upraví a schválí. Slovní hodnocení je generováno pro každý úkol nebo za vybrané časové období. 

Děti se mohou učit ve svém preferovaném učebním stylu a na základě svých zájmů. Část vzdělávacího obsahu je generována automaticky. 

Seberozvoj pedagogů je základem fungujícího školství.  Aplikace nabídne kvalitní vzdělávací obsah pro dospělé — vše na jednom místě.

Dětem

Ovládat technologie byla a je klíčová dovednost. V dnešním rychle se vyvíjejícím digitálním světě se však transformuje z pouhé schopnosti ovládat nástroje do schopnosti porozumět a využít technologie na hlubší úrovni.

Porozumění technologiím je klíčem k porozumění velké části našeho světa. Díky AI už nemusí být nositelem všech znalostí pedagog — stává se kurátorem a poskytuje emocionální a sociální podporu.

Technologie by měla sloužit nám lidem a fungovat s námi v souladu. Proto je důležité budovat hodnotový rámec a prohlubovat porozumění etického využívání technologií a zodpovědného zacházení s daty. Klíčové je zdůrazňovat důležitost mezilidských vztahů.

Kreativně řešit výzvy spočívá v dovednostech jako abstrakce (zjednodušení složitých problémů) nebo algoritmizace (tvorba postupů řešení), což jsou principy informatického myšlení. To podporuje kritické uvažování a je aplikovatelné v mnoha oblastech i mimo informatiku.

V čem tkví potenciál aplikace Tiny

Aplikace pro výuku informatiky díky umělé inteligenci dokáže analyzovat a vyhodnocovat data o tom, jak se děti vzdělávají. Na základě toho pak vytváří a personalizovaně nabízí vzdělávací materiály. To nejen ušetří čas a množství práce pedagogům, ale také zefektivní a zkvalitní proces učení dětem.

Vzdělávací materiály, které v souvislosti s aplikací vzniknou, v duchu konstruktivistické výuky podpoří vzdělávání v oblasti informatiky a rozvoje digitálních kompetencí žáků a učitelů na základních a středních školách.

Kdo bude aplikaci realizovat

Zuzana Šimánková

CEO

Jitka Šimková

CFO

Pavel Kordík

CRO

— hledáme (víc info)

vedoucí programátor

Tomáš Mikolov

konzultant

Ondra Brém

UX designer

Justýna Frommová

LLM expertka

— hledáme (víc info)

CTO

Eva Nečasová

CIO

Lukáš Kačena

konzultant

Daria Hvížďalová

konzultantka

Radovan Lupták

tester

Čeněk Žid

LLM a doporučování

Projekt realizuje nezisková organizace AI detem, z.s.

Projekt realizuje nezisková organizace AI detem, z.s. s finanční a dobrovolnickou podporou z programu Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good.

Harmonogram projektu

První fázi projektu zahájíme v lednu 2024.
Minimálně životaschopný produkt budeme vytvářet do konce téhož roku.
Začátkem roku 2025 nabídneme aplikaci pro testování v pilotním režimu.
Do konce roku 2026 budeme její fungování vylepšovat a pracovat na vzdělávacím obsahu.

Hledáme základní školy pilotního režimu aplikace!

Budeme rádi, když nás dáte vědět, že máte zájem aplikaci vyzkoušet. Bude připravena do pilotního režimu začátkem roku 2025. Stačí když vyplníte jednoduchý formulář. K ničemu vás nezavazuje, podmínky domluvíme konkrétně dle vašich potřeb.

Chcete se dozvědět více nebo se zapojit do tvorby aplikace?
Kontaktujte nás na adrese klara()aidetem.cz.